สัญลักษณ์
ระดับน้ำสถานการณ์
ปรกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ระบบสื่อสารขัดข้อง
ข้อมูลล่าสุด 10 ธ.ค. 2561 07:15 น
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน -999.99 มม.
ระดับน้ำหน้า -999.99 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง -999.99 ม.(รทก.)
ข้อมูลล่าสุด 10 ธ.ค. 2561 07:15 น
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน -999.99 มม.
ระดับน้ำหน้า -999.99 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง -999.99 ม.(รทก.)
ข้อมูลล่าสุด 10 ธ.ค. 2561 07:15 น
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน -999.99 มม.
ระดับน้ำหน้า -999.99 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง -999.99 ม.(รทก.)
© 2017 All rights reserved.