ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2561 10:15 น.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที 1.00 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. 2.00 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน 2.00 มม.
ระดับน้ำ 18.60 ม.(รทก.)
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2561 10:30 น
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน -999.99 มม.
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2561 10:30 น
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน -999.99 มม.


สัญลักษณ์
ระดับน้ำสถานการณ์
ปรกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ระบบสื่อสารขัดข้อง
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2561 10:15 น
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที 1.00 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. 12.00 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน 12.00 มม.
ระดับน้ำ 0.57 ม.(รทก.)
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2561 10:30 น
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที 1.00 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. 37.00 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน 37.00 มม.
ระดับน้ำ 0.49 ม.(รทก.)
© 2017 All rights reserved.