ข้อมูลล่าสุด 10 ธ.ค. 2561 07:30 น.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที 0.00 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. 2.00 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน 2.00 มม.
ระดับน้ำ 19.73 ม.(รทก.)
ข้อมูลล่าสุด 10 ธ.ค. 2561 07:30 น
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน -999.99 มม.
ข้อมูลล่าสุด 10 ธ.ค. 2561 07:30 น
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน -999.99 มม.


สัญลักษณ์
ระดับน้ำสถานการณ์
ปรกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ระบบสื่อสารขัดข้อง
© 2017 All rights reserved.