ข้อมูลล่าสุด 21 ก.พ. 2562 21:15 น.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที 1.00 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. 0.00 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน 0.00 มม.
ระดับน้ำ 20.26 ม.(รทก.)
ข้อมูลล่าสุด 21 ก.พ. 2562 21:00 น
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน -999.99 มม.
ข้อมูลล่าสุด 21 ก.พ. 2562 21:15 น
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน -999.99 มม.


สัญลักษณ์
ระดับน้ำสถานการณ์
ปรกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ระบบสื่อสารขัดข้อง
© 2017 All rights reserved.