ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2562 19:45 น
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน -999.99 มม.
ระดับน้ำ -999.99 ม.(รทก.)
ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2562 19:45 น.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน -999.99 มม.
ระดับน้ำ -999.99 ม.(รทก.)
ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2562 19:45 น
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน -999.99 มม.
ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2562 19:45 น
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. -999.99 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน -999.99 มม.


สัญลักษณ์
ระดับน้ำสถานการณ์
ปรกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ระบบสื่อสารขัดข้อง
ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2562 19:30 น
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที 0.00 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. 0.00 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน 0.00 มม.
ระดับน้ำ -0.04 ม.(รทก.)
ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2562 19:45 น
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที 0.00 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. 0.00 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน 0.00 มม.
ระดับน้ำ 2.52 ม.(รทก.)
ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2562 19:30 น
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที 0.00 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. 0.00 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน 0.00 มม.
ระดับน้ำ 0.02 ม.(รทก.)
ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2562 19:45 น
ปริมาณน้ำฝนสะสม 60 นาที 0.00 มม.
ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. 19.00 มม.
ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน 19.00 มม.
ระดับน้ำ 0.13 ม.(รทก.)
© 2017 All rights reserved.